Αρχική Ανακοινώσεις Balkan CongressΒαλκανικό Συνέδριο

The Balkan athletic conference, was held on Thursday on the 13th of March 2014 in Sofia.  Cyprus was represented by Periklis Markaris and Antonis Georgallides, the General Secretary and Director of CAAA.

The Balkan congress dealt with the racing schedule of 2014 and the regulations for conducting various various events.

Among the decisions taken was the conduct of the Balkan League U17 on May 15th in Bulgaria instead August 2nd in Serbia.  The Balkanian Mountain Running U17 which will take place on the 11th of June in Romania has been added to the events.  The conference also addressed with communications policy of the Balkan Federation, so at this, the communications Director of the International Federation of Sport IAAF the Greek Mr. John Nicolas has asked to state his views.

The next Conference of the Balkan Federation will be held on the 20th of September in Slovenia.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 στη Σόφια της Βουλγαρίας, το Βαλκανικό Συνέδριο Στίβου στο οποίο η Κύπρος εκπροσωπήθηκε με τους Περικλή Μάρκαρη και Αντώνη Γεωργαλλίδη, Γενικό Γραμματέα και Διευθυντή αντίστοιχα της ΚΟΕΑΣ.

Το Βαλκανικό Συνέδριο ασχολήθηκε με τον αγωνιστικό προγραμματισμό του 2014 και τους κανονισμούς διεξαγωγής των διαφόρων διοργανώσεων.

Στις αποφάσεις που λήφθηκαν ήταν η διεξαγωγή του Βαλκανικού Πρωταθλήματος κάτω των 17ετών στις 15 Μαϊου στη Βουλγαρία, αντί στις 02 Αυγούστου στη Σερβία, ενώ στις διοργανώσεις προστέθηκε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Mountain Running κάτω των 17ετών το οποίο θα διεξαχθεί στις 11 Ιουνίου στη Ρουμανία.

Το συνέδριο ασχολήθηκε επίσης με την Επικοινωνιακή Πολιτική της Βαλκανικής Ομοσπονδίας, γι αυτό σ’αυτό κλήθηκε και κατάθεσε τις απόψεις του ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητισμού ΙΑΑF, ο Ελλαδίτης κ. Γιάννης Νικολάου.

Το επόμενο Συνέδριο της Βαλκανικής Ομοσπονδίας θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου στη Σλοβενία.

photo (7)

Print Friendly, PDF & Email
X