Αρχική Ανακοινώσεις Συνεδρία Δ.Σ. ΚΟΕΑΣ 21.01.2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΑΣ συνήλθε την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 στη πρώτη του συνεδρία μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που έγινε στις 14 Δεκεμβρίου 2013.  Όπως είναι γνωστό στη θέση του Προέδρου επανεξελέγη ο κ. Αντώνης Δράκος ενώ στη θέση του Αιρετού Μέλους ο κ. Κρίτωνας Γεωργιάδης.  Στη συνεδρία του το Δ.Σ. καταρτίστηκε σε Σώμα και εκλέγηκαν χωρίς ανθυποψήφιο στη θέση του Αντιπροέδρου ο κ. Γεώργιος Π. Μιτσίδης, στη θέση του Γενικού Γραμματέα ο κ. Περικλής Μάρκαρης και στη θέση του Ταμία ο κ. Κωστάκης Μιτσίδης. 

Μέλη του Δ.Σ. της ΚΟΕΑΣ έχουν διοριστεί από τους Γυμναστικούς Συλλόγους – Μέλη της ΚΟΕΑΣ οι ακόλουθοι: 

Νεοκλής Θωμάς                      –           ΓΣΟ

Φοίβος Κωνσταντινίδης          –           ΓΣΠ

Γεώργιος Λουρουτζιάτης        –           ΓΣΖ

Ηλίας Πιτσιλλίδης                  –           ΓΣΖ

Σοφοκλής Χαραλάμπίδης       –           ΓΣΕ

Ελενίτσα Γεωργίου                 –           ΓΣΕ

Δήμος Καλλινίκου                  –           ΓΣΚ

Τάκης Ευθυβούλου                 –           ΓΣΚ

Σωτήρης Αδάμου                    –           ΓΣΠΡ 

Το Δ.Σ. συμπληρώνετε με την αρχαιότερη τη τάξει Επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την κα Κάλλη Χατζηϊωσήφ. 

Στη συνέχεια των εργασιών του Δ.Σ. έγινε ο καταρτισμός των διαφόρων Επιτροπών, εξετάστηκε ο Προϋπολογισμός της Ομοσπονδίας για το 2014 και η πολιτική που θα ακολουθήσει στη συνάντηση που θα γίνει με το νέο Δ.Σ. του ΚΟΑ στις αρχές Φεβρουαρίου. 

Το άθλημα του στίβου βρίσκεται σε πολύ ψηλό επίπεδο και στόχος του Δ.Σ. είναι να διατηρηθεί σ’ αυτό γι αυτό και πρέπει να στηριχθεί μέσα από τους διάφορους σχεδιασμούς.

Print Friendly, PDF & Email
X