Αρχική Ανακοινώσεις 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΕΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΑΣ στη συνέδρια του  18 Νοεμβρίου 2014 αποφάσισε όπως η Ετησία Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2014.   Επίσης το συμβούλιο αποφάσισε όπως η εκδήλωση βράβευσης του μαθητικού αθλητισμού πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου  2014.   Υστέρα από μελέτη και συζήτηση ενέκρινε τον προϋπολογισμό της ομοσπονδίας για το 2015 τον οποίο θα υποβάλει στον ΚΟΑ για συζήτηση.   Τέλος ενέκρινε τον αγωνιστικό προγραμματισμό του 2015 όπως καταρτίσθηκε  από την Τεχνική Επιτροπή.

Print Friendly, PDF & Email
X