Αρχική Ανακοινώσεις ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΕΑΣ

από KOEAS

Εγκρίθηκαν σημαντικές τροποποιήσεις

Σημαντικές, ου μην και ρηξικέλευθες, τροποποιήσεις και αλλαγές ενέκρινε κατά τη χθεσινή συνεδρία της (στην αίθουσα συνεδρίων του ΓΣΠ) η Ειδική Καταστατική Συνέλευση της ΚΟΕΑΣ. Σχεδόν όλες οι εισηγήσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, για αλλαγές στο υφιστάμενο καταστατικό, εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη συνέλευση, στην οποίαν εκπροσωπήθηκαν οι έξι γυμναστικοί σύλλογοι μέλη της ΚΟΕΑΣ.

Οι βασικές εγκριθείσες εισηγήσεις είναι οι ακόλουθες:

  1. Προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλη την έκταση του αθλήματος του στίβου. Π.χ. στη δομή της ΚΟΕΑΣ, στο προσωπικό και στους συλλόγους μέλη της Ομοσπον7δίας.
  2. Εκσυγχρονισμός του Καταστατικού της ΚΟΕΑΣ ούτως ώστε να συνάδει με τα σύχρονα δεδομένα στον χώρο του αθλητισμού, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία.
  3. Αύξηση των αιρετών μελών στο Δ.Σ. κατά δύο, συνεπώς έγιναν πλέον τρία τα αιρετά μέλη, εκ των οποίων τα δύο θα είναι γυναίκες.
  4. Στην Τεχνική Επιτροπή της Ομοσπονδίας θα έχει δύο εκπροσώπους ο κάθε σύλλογος. Εκ των δύο, ο ένας θα επιλέγεται με τα κριτήρια που θέτει έκαστος σύλλογος. Το δεύτερο άτομο, πρέπει να είναι επίσης μέλος του συλλόγου, να είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών και να μην προέρχεται από τις τάξεις των προπονητών.

Στόχος της ΚΟΕΑΣ, ειδικά με την ανωτέρω αλλαγή, είναι η σταδιακή ανανέωση των διοικητικών παραγόντων της με την προώθηση νέων μελών στους γυμναστικούς συλλόγους, παράλληλα με την εισδοχή νέων μελών στην Τεχνική Επιτροπή.       

Print Friendly, PDF & Email
X