Αρχική Ανακοινώσεις Ειδική Καταστατική Συνέλευση ΚΟΕΑΣ

Ειδική Καταστατική Συνέλευση ΚΟΕΑΣ

από KOEAS

Θα πραγματοποιηθεί σήμερα  Σάββατο 03 Νοεμβρίου 2018 Ειδική Καταστατική Συνέλευση της ΚΟΕΑΣ. Στην ημερησία διάταξη υπάρχουν πολλές σημαντικές εισηγήσεις για αλλαγές στο υφιστάμενο καταστατικό της Ομοσπονδίας. Οι κυριότερες εισηγήσεις είναι οι εξής:

  1. Προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλη την έκταση του αθλήματος του στίβου. Π.χ. στη δομή της ΚΟΕΑΣ, στο προσωπικό και στους συλλόγους μέλη της Ομοσπονδίας.
  2. Αύξηση των αιρετών μελών στο Δ.Σ. κατά δύο, συνεπώς θα γίνουν πλέον τρία τα αιρετά μέλη, εκ των οποίων τα δύο θα είναι γυναίκες.
  3. Στην Τεχνική Επιτροπή της Ομοσπονδίας θα έχει δύο εκπροσώπους ο κάθε σύλλογος. Εκ των δύο, ο ένας θα επιλέγεται με τα κριτήρια που θέτει έκαστος σύλλογος και πρέπει να είναι μέλος του συλλόγου. Το δεύτερο άτομο, πρέπει να είναι επίσης μέλος του συλλόγου, να είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών και να μην προέρχεται από τις τάξεις των προπονητών.

Στόχος της ΚΟΕΑΣ, ειδικά με την ανωτέρω αλλαγή, είναι η σταδιακή ανανέωση των διοικητικών παραγόντων της.    

Στην Καταστατική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έξι(6) Γυμναστικοί Σύλλογοι – Μέλη της ΚΟΕΑΣ με πέντε(5) εκπρόσωπους.

Print Friendly, PDF & Email
X