Αρχική Ανακοινώσεις Εκλογή εκπροσώπων των αθλητών-τριών στην Τεχνική Επιτροπή

Εκλογή εκπροσώπων των αθλητών-τριών στην Τεχνική Επιτροπή

από KOEAS

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΑΣ ενέκρινε τη θέσπιση ειδικών κανονισμών και προϋποθέσεων για την εκλογή εκπροσώπων των αθλητών-τριών στην Τεχνική Επιτροπή της Ομοσπονδίας υλοποιώντας Καταστατική Αλλαγή που αποφάσισε η Ειδική Συνέλευση της Ομοσπονδίας το Νοέμβριο του 2018.

Στόχος και σκοπός της Εκπροσώπησης, είναι η συμμετοχή, η παρουσία και υποβολή εισηγήσεων εκ μέρους των αθλητών-τριών σε θέματα καταρτισμού του Αγωνιστικού Προγραμματισμού, διεξαγωγής Παγκυπρίων Διοργανώσεων και εφαρμογής Σχεδιασμών που είναι δυνατόν να άπτονται της αθλητικής τους ανέλιξης.

Για τον σκοπό αυτό, το Δ.Σ. της ΚΟΕΑΣ αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών μεταξύ των δικαιούχων αθλητών-τριών, στη διάρκεια των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων Ανδρών και Γυναικών που είναι προγραμματισμένα να γίνουν στην Λευκωσία στις 15 – 16 Ιουνίου 2019.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία των εκλογών, έχουν όσοι/όσες συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν Κυπριακή Ιθαγένεια και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Είναι νικητές-τριες Παγκυπρίων Αγώνων Ανδρών ή Γυναικών τα τελευταία έξι (6) χρόνια (2013 – 2018), ή

(β) ΄Εχουν συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους, Κοινοπολιτειακούς, Ευρωπαϊκούς και Μεσογειακούς Αγώνες όλων των κατηγοριών ή έχουν συμμετάσχει σε τρεις (3) διοργανώσεις του  Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων ή των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης.

(γ) Είναι εν ενεργεία αθλητές-τριες τουλάχιστον τον αμέσως προηγούμενο χρόνο της διαδικασίας εκλογής.

Νοείται ότι υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλει ένας αθλητής/τρια, στην περίπτωση που συμμετείχε σε μια από τις πιο πάνω διοργανώσεις τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια της υποβολής της υποψηφιότητας του/της.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία εκλογής, αθλητές-τριες που έχουν καταδικαστεί για παράβαση των Κανονισμών Αντιντόμπινγκ.

Με βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού της ΚΟΕΑΣ, στη διάρκεια της διαδικασίας των εκλογών, οι δικαιούχοι αθλητές-τριες θα εκλέξουν ένα (1) αθλητή και μία (1) αθλήτρια που θα τους εκπροσωπήσουν  στην Τεχνική Επιτροπή.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνεται μέσω των έξι (6) Γυμναστικών Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας, σε ειδικό έντυπο που θα ετοιμάζει η Ομοσπονδία και θ’ αποστέλλει στους οικείους Γυμναστικούς Συλλόγους.

Με βάση την απόφαση, μπορεί να εκλεγεί μόνο  ένας (1) αθλητής ή  μία (1) αθλήτρια από κάθε Γυμναστικό Σύλλογο.

Η θητεία των εκπροσώπων των αθλητών-τριών θα είναι ανάλογη με των υπολοίπων μελών της Τεχνικής Επιτροπής.

Η ΚΟΕΑΣ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των πιο πάνω Κανονισμών και προϋποθέσεων στο μέλλον.

Print Friendly, PDF & Email
X