Αρχική Ανακοινώσεις Επιστρέφουν στα στάδια οι αθλητές και αθλήτριες των Εθνικών Ομάδων

Επιστρέφουν στα στάδια οι αθλητές και αθλήτριες των Εθνικών Ομάδων

από KOEAS

Ο Υπουργός Υγείας, αφού αφουγκράστηκε τις δίκαιες διαμαρτυρίες των αθλητών αρκετών ατομικών αθλημάτων, αλλά και των Ομοσπονδιών στις οποίες ανήκουν, προέβη σε διόρθωση του διατάγματος που αφορά τις προπονήσεις εν καιρώ εγκλεισμού. Έτσι, επιτρέπει τώρα τη γύμναση στα στάδια όλων των αθλητών που περιλαμβάνονται στις εθνικές ομάδες κάθε αθλήματος. Παράλληλα, ζητά από τις αρμόδιες Ομοσπονδίες, ανάμεσά τους και η ΚΟΕΑΣ, όπως αποστείλουν στον ΚΟΑ τα ονόματα των αθλητών και αθλητριών, που είναι μέλη των εθνικών ομάδων, όπως και τα γήπεδα στα οποία θα προπονούνται.

Συγκεκριμένα, το νέο διάταγμα του Υπουργού Υγείας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την Πέμπτη 21/1/21 στις 06:00 το πρωί, αναφέρει την αλλαγή της ακόλουθης υποπαραγράφου:

«Αναστέλλεται η λειτουργία και η χρήση κλειστών και ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

(iii) της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων τις οποίες καθορίζει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, για προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (αθλητές και αθλήτριες που συμπεριλαμβάνονται στους Σχεδιασμούς Υψηλής Επίδοσης και Ταλέντων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού), αθλητών και αθλητριών των εθνικών ομάδων όλων των αθλημάτων, καθώς και αθλητών και αθλητριών που βρίσκονται στη Δημοκρατία μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής αθλητών, στη βάση πρωτοκόλλων αθλητικής συνεργασίας, τα οποία έχει συνυπογράψει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού με άλλα Κράτη, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι σε ανοικτές ή/και υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων, καθώς και σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις των 100 τ.μ. και άνω, δεν υπερβαίνουν τα πέντε πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και ότι σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις κάτω των 100 τ.μ. δεν υπερβαίνουν τα τρία πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή:

»Νοείται ότι, για αθλήματα Κλασσικού Αθλητισμού επιτρέπεται σε ανοικτές ή/και υπαίθριες εγκαταστάσεις, που καθορίζει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, η ταυτόχρονη προπόνηση αθλητών και αθλητριών που δεν υπερβαίνουν τα πέντε πρόσωπα ανά ομάδα, περιλαμβανομένου και του προπονητή, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός προσώπων ανά αθλητική εγκατάσταση δεν υπερβαίνει τα τριάντα πρόσωπα:

»Νοείται περαιτέρω ότι, ο κατάλογος των αθλητών και αθλητριών των εθνικών ομάδων καταρτίζεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Ομοσπονδία και τυγχάνει της έγκρισης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας».

Άμεση ανταπόκριση της ΚΟΕΑΣ στο διάταγμα

Ήδη η ΚΟΕΑΣ κοινοποίησε τους καταλόγους των Εθνικών Ομάδων στον

ΚΟΑ και αναμένει την έγκριση τους, ώστε από την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου να μπορέσει το σύνολο των Εθνικών Ομάδων να επιστρέψει πίσω στις προπονήσεις.

Η ΚΟΕΑΣ εκφράζει τις ευχαριστίες της τόσο στον Υπουργό Υγείας όσο και σε όσους συνέβαλαν στην επιστροφή των αθλητών στις προπονήσεις και αφουγκράστηκαν το δίκαιο αίτημα ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η ζημιά που θα μπορούσε να προκληθεί από μακρά περίοδο αποχής των αθλητών από τα στάδια.

Print Friendly, PDF & Email
X