Αρχική Ανακοινώσεις Γενική και Εκλογική Συνέλευση ΚΟΕΑΣ

Γενική και Εκλογική Συνέλευση ΚΟΕΑΣ

από KOEAS

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΑΣ στη Συνεδρία του ημερ. 27 Νοεμβρίου 2018 οριστικοποίησε τη διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας για το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018.

Η φετινή Συνέλευση είναι και εκλογική και θ’ αναδείξει το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΑΣ για την τριετία 2019 – 2021.

Με βάση το Νέο Καταστατικό της ΚΟΕΑΣ που εγκρίθηκε σε Ειδική Καταστατική Συνέλευση στις 03 Νοεμβρίου 2018 και ειδικότερα με το άρθρο 9(1) και 9(1) (β) θα εκλεγεί  ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και τρία (3) Αιρετά Μέλη εκ των οποίων οι δύο θα πρέπει να είναι Γυναίκες. Επιπρόσθετα, τα τρία Αιρετά Μέλη πρέπει απαραίτητα να προέρχονται από διαφορετικούς Γυμναστικούς Συλλόγους.

Η εκλογή Γυναικών στο διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΑΣ είναι ανεξάρτητη από τον αριθμό Γυναικών που ορίζονται από τους Γυμναστικούς Συλλόγους ή την εκλογή Προέδρου ή της εκπροσώπησης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου μπορεί να υποβάλει άτομο που είναι Μέλος των  έξι (6) Γυμναστικών  Συλλόγων της Ομοσπονδίας. Ο υποψήφιος δεν μπορεί να είναι Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Γυμναστικού Συλλόγου ή σωματείου μέλους αυτής, ούτε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλης Ομοσπονδίας ή Οργανισμού ή να ανήκει στο προσωπικό ανώτερης αθλητικής αρχής. Η περιοριστική πρόνοια εξαιρεί την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, της οποίας η Ομοσπονδία είναι Μέλος.

Για τις τρεις θέσεις των Αιρετών μελών δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν άτομα που είναι Μέλη των έξι (6) Γυμναστικών Συλλόγων – Μελών της Ομοσπονδίας.

Οι υποψηφιότητες τόσο για τη θέση του Προέδρου όσο και για τις  θέσεις Αιρετών Μελών θα πρέπει να υποβληθούν προς τον Γενικό Γραμματέα της ΚΟΕΑΣ, επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκλογή. Σαν τελευταία ημερομηνία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων καθορίζεται το Σάββατο 08  Δεκεμβρίου 2018 η ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Εκτός από την εκλογή των πιο πάνω, η Γενική Συνέλευση θα επικυρώσει τους δύο εκπροσώπους από τον καθένα από τους Γυμναστικούς Συλλόγους – Μέλη της Ομοσπονδίας, τους οποίους υποδεικνύουν τα Διοικητικά τους Συμβούλια και τον Αρχαιότερο τη τάξει Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης της Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

 

  

Print Friendly, PDF & Email
X