Αρχική Ανακοινώσεις Ειδική Καταστατική Συνέλευση ΚΟΕΑΣ

Ειδική Καταστατική Συνέλευση ΚΟΕΑΣ

από KOEAS

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο 18 Νοεμβρίου η Ειδική Καταστατική Συνέλευση της ΚΟΕΑΣ με τη συμμετοχή εκπροσώπων των έξι(6) Γυμναστικών Συλλόγων της Ομοσπονδίας.

Η Ειδική Καταστατική Συνέλευση ασχολήθηκε με την τροποποίηση ορισμένων Άρθρων που εισηγήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και εγκρίθηκαν με ομόφωνη απόφαση.

Η Συνέλευση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας να εξετάσει με κάθε λεπτομέρεια όλες τις πρόνοιες του Καταστατικού και να φέρει εκ νέου εισηγήσεις σε νέα Καταστατική Συνέλευση, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Των εργασιών της Συνέλευσης Προέδρευσε ο κ. Αντώνης Δράκος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Print Friendly, PDF & Email
X