Αρχική Ανακοινώσεις Σεμινάρια Κριτών Στίβου

Σεμινάρια Κριτών Στίβου

από KOEAS

Συνεδριακό Κέντρο ΓΣΠ

Λευκωσία, 21-22 Δεκεμβρίου 2018

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

15.45 – 16.00       Προσέλευση συνέδρων και τήρηση παρουσιών 

16.00 – 16.15      Τελετή έναρξης / Χαιρετισμοί

16.15 – 17.00       Γενικοί Κανονισμοί Στίβου

17.00 – 17.45      Ανάλυση κανονισμών ανά κατηγορία

17.45 – 18.00      Διάλειμμα

18.00 – 18.30      Ανάλυση κανονισμών ανά κατηγορία

18.30 –  19.00      Ανάλυση κανονισμών ανά κατηγορία

19.00 – 19.30      Επεξηγήσεις / Ερωτήσεις/ Συζήτηση για Θέματα Κανονισμών & Διοργάνωσης Αγώνων

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

09.00 – 09.45      Ανάλυση Κανονισμών Στίβου / Ενημέρωση για Νέες Αλλαγές

09.45 – 10.30      Ανάλυση Κανονισμών Στίβου

10.30 – 10.45      ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10.45 – 11.15      Βασικές Αρχές Διοργάνωσης Αγώνων

11.15 – 12.00      Συζήτηση /  Ερωτήσεις

12.00 – 13.00    Πρακτική εφαρμογή Κανονισμών Στίβου

13.00 – 14.00      ΓΕΥΜΑ

14.00  – 15.00      ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

Print Friendly, PDF & Email
X