Αρχική Ανακοινώσεις Συνεδρία Δ.Σ ΚΟΕΑΣ

Συνεδρία Δ.Σ ΚΟΕΑΣ

από KOEAS

Συνεδρίασε την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 το Νέο Δ.Σ. της ΚΟΕΑΣ που προέκυψε μετά την Ετήσια Γενική και Εκλογική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 05 Δεκεμβρίου 2015.

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί στη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας επανεκλέγηκε ο κ. Αντώνης Δράκος και στη θέση του Αιρετού Μέλους ο κ. Κρίτωνας Γεωργιάδης.

Στη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε έγινε ο καταρτισμός σε Σώμα και η σύνθεση του για τη διετία 2016 – 2017 είναι ως ακολούθως:

Αντώνης Δράκος                     –           Πρόεδρος

Γιώργος Μιτσίδης                   –           Αντιπρόεδρος

Περικλής Μάρκαρης               –           Γεν.Γραμματέας

Κωστάκης Μιτσίδης               –           Ταμίας

Δήμος Καλλινίκου                  –           Μέλος

Σωτήρης Αδάμου                    –           Μέλος

Σοφοκλής Χαραλαμπίδης       –           Μέλος

Kρίτωνας Γεωργιάδης             –           Μέλος

Ελενίτσα Γεωργίου                 –           Μέλος

Φοίβος Κωνσταντινίδης          –           Μέλος

Κυριάκος Μιχαήλ                   –           Μέλος

Γιώργος Κυριακίδης               –           Μέλος

Ιωάννης Πότσος                      –           Μέλος

Μάριος Χατζημιτσής              –           Μέλος

Κάλλη Χατζηϊωσήφ                –           Μέλος/εκπρόσωπος Υπουργείου                                    Παιδείας & Πολιτισμού

Παράλληλα το Δ.Σ. προχώρησε στον καταρτισμό των διαφόρων Επιτροπών που προβλέπονται από το καταστατικό της Ομοσπονδίας και των αποφάσεων του Δ.Σ., οι οποίες θα συμβάλουν στο έργο της Ομοσπονδίας για την διετία 2016 – 2017.

Print Friendly, PDF & Email
X